Blazen voor je eindexamenfeest

Niet langer vallen leerlingen pas door de mand als er een dikke drankwalm om hen heen hangt of als ze waggelend de feestzaal bereiken. Het nieuwe wapen dat scholen steeds vaker inzetten in het voorkomen van drankexcessen is onverbiddelijk: de blaastest.


Voor ongeveer negentig euro beschikt een school over geavanceerde blaasapparatuur die dwars door pepermuntjes en kauwgommetjes tegen drankkegels prikt.
Ellenlange welles-nietes-discussies met aangeschoten pubers over hoeveel drank ze hebben genuttigd, zijn nu verleden tijd. Paul Griffioen, afdelingsleider van het St. Maartenscollege in Voorburg, heeft dan ook weer echt zin in het eindexamenfeest van zijn school, dit weekeinde in een grote discotheek in Zoetermeer. ,,Ik ga zelf ook een dansje wagen.'' Wantoestanden als leerlingen met ambulances afvoeren, verwacht hij absoluut niet. ,,Gelukkig niet zeg.''

Zijn school is streng als het gaat om drankgebruik. Al jaren zet de school blaasapparatuur in om leerlingen te screenen. De regels zijn helder, vertelt hij. Onder de zestien mag je geen druppel op hebben, voor de oudere bovenbouwleerlingen geldt een maximum van 0.2 promillage. ,,Dat is twee kleine biertjes.''

Dit jaar beschikt de school over meer geavanceerde meetapparatuur. ,,Ik ben er de klassen mee langs geweest.'' Leerlingen zijn dus gewaarschuwd. De vorige was veel minder precies en gaf aan wanneer een leerling moest oppassen of over de schreef was gegaan, licht hij toe. ,,Dit apparaatje meet tot op de honderdste promille nauwkeurig.''

Het Trimbosinstituut en de stichting alcohol preventie (STAP) zijn blij met het initiatief van meerdere scholen om blaastesten af te nemen voor een schoolfeest. Het is effectief en zet volgens campagneleider alcohol Lex Lemmers van het Trimbos een norm: alcohol en kinderen horen niet bij elkaar. ,,Als er in margarine dezelfde giftige stoffen zaten als in alcohol was die al lang uit de schappen genomen.''
Lemmers en STAP-directeur Wim van Dalen vinden dat de politiek nu eens eindelijk eens ernst moet maken met het verschuiven van de leeftijdsgrens naar achttien jaar. Lemmers: ,,Net als in de ons omringende landen.'' De leeftijdsgrens werkt volgens hem psychologisch. ,,Mag de verkoop pas bij achttien jaar, dan beginnen kinderen op zes- of zeventien jarige leeftijd. Leg je de grens bij zestien, beginnen ze nog eerder.'' Ook het verminderen van de beschikbaarheid van alcohol is een effectief middel om jongeren van de drank af te houden, zegt Van Dalen. ,,Maak alcohol duurder, zorg dat het op school niet verkrijgbaar is en zet ook thuis de koelkast niet vol.''

Scholen lijken wel naar deze oproep te willen luisteren. Al leggen ze lang niet allemaal hun feesten droog zoals de middelbare scholen in Den Haag. Voor blaastestenverkoper Luuk Levenbach van Medi-Marketing International is het in ieder geval een drukke maand: ,,In de eindexamenperiode is er echt sprake van piekdrukte.''

Speciaal voor scholen liet het bedrijf een nieuw model ontwikkelen dat duizend blaastesten meegaat, maar wel ruim twee keer zo duur is. De standaardmodellen moeten echter eerder opnieuw worden geijkt en dat is lastig als je een grote groep leerlingen wil controleren. Nu moeten alleen af en toe nieuwe mondstukjes worden besteld. ,,Al kun je die ook hergebruiken door ze in de vaatwasser te wassen.''
Kunnen jongeren nu nooit meer sjoemelen? Jawel. Het duurt twintig tot vijfentwintig minuten voordat de drank door je lichaam is opgenomen, verklapt Levenbach. Pas daarna kan het apparaat het promillage vastgesteld. Sommige leerlingen drinken daarom in bij degene die het dichtst bij school woont, weet hij. Zo kunnen ze met drank op toch binnenkomen ondanks de blaastest. Leraren kunnen dit probleem wel ondervangen. Levenbach: ,,Gewoon door ze even buiten te laten wachten.''

Den Haag, GPD, 20 juni 2009